Абонаментни Планове

Основен План

Adverts limit: 30
Expiration time: 90 Дни
Цена: 20,00 BGN - 200 точки
Cost per advert: 0,67 BGN - 6.67 точки

Subscription details

Лимит за снимката: 7
Advert duration: 15 Дни
Видео:
уебсайт:
Types:
Paid categories:
User profile details:
Промоция - ''Първа'':
Промоция ''Рамка'':
Промоция ''Фон на обявата'':
Промоция ''Специален'':

План Професионал

Adverts limit: 1000
Expiration time: 120 Дни
Цена: 150,00 BGN - 1500 точки
Cost per advert: 0,15 BGN - 1.5 точки

Subscription details

Лимит за снимката: 10
Advert duration: 30 Дни
Видео:
уебсайт:
Types:
Paid categories:
User profile details:
Промоция - ''Първа'':
Промоция ''Рамка'':
Промоция ''Фон на обявата'':
Промоция ''Специален'':